Přeskočit na obsah

… více času pro přírodu
ve vysílání České televize.

My, níže podepsaní občané, jsme si vědomi důležitosti environmentálních témat pro 21. století a tímto vyjadřujeme silnou podporu pořadům věnujícím se ochraně životního prostředí a aktivnímu zájmu veřejnosti o jeho stav a vývoj.

V českém mediálním prostoru je nejvýznamnějším environmentalistickým publicistickým blokem právě pořad Nedej se!, který tuto práci dělá dlouhodobě, v souvislostech a profesionálně.

Dobrou ilustrací našeho postoje může být i nejnovější rozhodnutí poroty prestižní Ceny Josefa Vavrouška, která udělila ocenění za dlouhodobý přínos Pavlu Bezouškovi, který pořad Nedej se! v roce 1992 spoluzakládal a od té doby nad ním aktivně drží ochrannou ruku. Česká televize však v roce 2023 vysílací rozsah celého bloku osekala na polovinu. Došlo tak k nejvýznamnějšímu omezení pořadu za poslední desetiletí.

Přidejte svůj podpis za Nedej se!

3,065 podpisy = 20% z cíle
0
15,000

Pokud chcete petici podpořit za svůj spolek, zašlete své vyjádření podpory a logo na esorg.org@gmail.com.

     


* Nezapomeňte podpis potvrdit v e-mailu, případně zkontrolovat Spam.
Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jedinečný v několika ohledech

Především žádný
podobný není.

Jako jediný televizní projekt se u nás systematicky věnuje ochraně životního prostředí ve všech podstatných souvislostech.

Jeho základem
je pečlivá odborná analýza

konkrétních environmentálních kauz či problémů a jejich srozumitelné podání veřejnosti.

Nebojí se mluvit o nepříjemných věcech a bourat mýty.

Jak napovídá jeho název, proslul svojí přímočarostí a nekompromisností.

Co chceme?

Aby se na obrazovky vrátil pořad Nedej se! alespoň v rozsahu, v jakém byl do konce roku 2022.

Do konce roku 2022 zahrnovalo Nedej se! tři týdenní pořady v rámci uceleného bloku v rozsahu 52 minut (Nedej se PLUS, Nedej se dokument, Občanské noviny). V roce 2023 byl pořad významně bez náhrady “ořezán”. Zcela zmizel dokumentární blok, který nadčasově rozšiřoval témata nad rámec aktuálních kauz. Premiérové díly Občanských novin jsou sníženy na polovinu a druhou polovinu tvoří jen reprízy z minulých let.

Enviropublicistika tak přišla o více než 50 % vysílacího času. Výše uvedené změny vnímáme jako zcela nelogický zásah do vysílání témat, jejichž význam nabírá na síle a palčivosti, ale zastoupení je v porovnání s ekonomickými a politickými tématy téměř okrajové.

Aby byl pořad Nedej se! vysílán ve vhodném, divácky atraktivním a hlavně ustáleném čase.

Jako pravidelní diváci pořadu nechápeme programový přístup České televize ve vztahu k pořadu Nedej se! a cítíme z něj jistý despekt. Vysílací čas pořadu je nevhodný a nestálý. Aktuálně jsou premiéry pořadu vysílány v neděli okolo poledne, reprízy pak v úterý kolem poledne a ve středu brzy ráno.

Nejednou se stalo, že pořad z nějakého důvodu byl z vysílacího času zcela vyřazen (například kvůli sportu). V některých případech dokonce zasahuje do vysílacího času nejsledovanějšího diskuzního pořadu České televize, Otázek Václava Moravce.

Aby environmentální témata dostala ve vysílacím čase obecně více prostoru.

V České televizi neexistuje jiný pořad, který by se systematicky a zodpovědně věnoval ochraně životního prostředí a občanské angažovanosti.

Přitom v době globálních klimatických změn a dramatického úbytku biodiverzity je žádoucí, aby se Česká televize životnímu prostředí věnovala častěji a podrobněji, např. v bloku ve zpravodajství, v diskusních pořadech, v reklamních blocích apod.

Tuto petici chceme na podzim 2023 předat Mgr. Janu Součkovi, který je od 1. 10. 2023 novým generálním ředitelem České televize. 

Petice přitom není namířena proti existenci a fungování tohoto nezastupitelného veřejnoprávního média, ale k tomu, aby publicistika věnovaná životnímu prostředí a ochraně přírody měla v České televizi své důstojné místo v odpovídajícím časovém rozsahu a v odpovídajícím stabilním vysílacím čase.

Co řekli o Nedej se!

Vladimír Just je český teatrolog a literární a divadelní kritik. Ve svých příspěvcích se kromě divadelní kritiky zabývá nezávislostí veřejnoprávní televize, problematikou odsunu Němců, česko-německými vztahy nebo uspořádáním NP Šumava.

Ivan Rynda je český sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Zabývá se zejména udržitelným rozvojem, ekonomikou a právem životního prostředí, globálními civilizačními problémy či vztahem médií a ekologie.

Miroslav Šuta je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista. Od roku 1990 působil postupně v několika nevládních ekologických organizacích. Působí jako nezávislý odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Jakub Hruška pracuje jako přírodovědec a pedagog zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod a lesů v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Přednáší na Univerzitě Karlově a je členem vědecké rady fakulty životního prostředí ČZU a panelu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj.

Zdroj videí 25 let pořadu NEDEJ SE | Zdroj textu Wikipedie.

Petiční výbor

Arnika
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Český svaz
ochránců přírody
Čmelák – společnost přátel přírody
Děti Země
ČSOP Ekologická servisní organizace

Podporují

Česká společnost
ornitologická
ČSOP JARO Jaroměř
ČSOP Morava
ČSOP Arion
Pestré Polabí
ČSOP Severní Čechy
ČSOP Hradec Králové
Třesina
Zelený dům Chrudim
Obchvat Třebíče
Justice for Nature
Hnutí DUHA
Hnutí Brontosaurus
Greenpeace
Šumava domovem
Permakultura CS
Společnost pro meziplanetární hmotu
Přírodovědný spolek Dobříš
Sousedský spolek Uhelná
Eurosolar
ClimaCare
Zalejme
Lipensko pro život
Příroda pro Mokrou
Občanské sdružení Olšina
Svoboda zvířat
Okrašlovací spolek Zdiměřice
Spolek T.G.M. novevrato.cz
Zelení
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu
Čmeláci plus
Chráníme stromy z.s. Pardubice

Podepsali

Nejnovější podpisy
3,065
Jana Klímová
Praha 
Pro 01, 2023
3,064
Stanislav Tinka
Borinka 
Pro 01, 2023
3,063
Vlastimil Vavřík
Zlín 
Pro 01, 2023
3,062
Jindřiška Pilna
Uvaly 
Pro 01, 2023
3,061
Oldřich Rajchl
Praha 
Pro 01, 2023
3,060
Vlasta Matoušová
Turnov 
Pro 01, 2023
3,059
Roman Najbert
TEPLICE 
Pro 01, 2023
3,058
Martina Spáčilová
Brno 
Pro 01, 2023
3,057
Michaela Rybová
Škvorec 
Pro 01, 2023
3,056
Boris Procházka
Praha 9-Klánovice 
Pro 01, 2023
3,055
Josef Matouš
Milovice 
Pro 01, 2023
3,054
Naďa Dostálová
Brno 12 
Pro 01, 2023
3,053
Kateřina Kintrová
Kunštát 
Pro 01, 2023
3,052
Pavel Janeček
Litvínov 3 
Pro 01, 2023
3,051
Pavel Langer
Maleč 
Pro 01, 2023
3,050
Daniela Splítková
Dřevěnice 
Pro 01, 2023
3,049
Jan Skyva
Praha 6 
Pro 01, 2023
3,048
Jana Pelanová
Brno 
Pro 01, 2023
3,047
Iva Svobodová
Varnsdorf 
Pro 01, 2023
3,046
Hana Srbová
Tatobity 88 
Pro 01, 2023

Kontaktní osoby

Luboš Pavlovič (Arnika)
komunikace s médii

e-mail: lubos.pavlovic@arnika.org
tel.: 606 727 942

Martina Skohoutilová
komunikace se státními orgány a veřejností
adresa: Zlešická 1846, 148 00 Praha 4
e-mail: esorg.org@gmail.com
tel.: 722 215 664


Zástupci spolků petičního výboru: Luboš Pavlovič (Arnika), e-mail: lubos.pavlovic@arnika.org, RNDr. Jiří Řehounek (Calla), e-mail: RehounekJ@seznam.cz, Mgr. Jan Korytář (Čmelák), e-mail: jan.korytar@cmelak.cz, Miroslav Patrik (Děti Země), e-mail: deti.zeme@ecn.cz, Bc. Martina Skohoutilová (ČSOP ESORG), e-mail: esorg.org@gmail.com