Přeskočit na obsah

… více času pro přírodu
ve vysílání České televize.

My, níže podepsaní občané, jsme si vědomi důležitosti environmentálních témat pro 21. století a tímto vyjadřujeme silnou podporu pořadům věnujícím se ochraně životního prostředí a aktivnímu zájmu veřejnosti o jeho stav a vývoj.

V českém mediálním prostoru je nejvýznamnějším environmentalistickým publicistickým blokem právě pořad Nedej se!, který tuto práci dělá dlouhodobě, v souvislostech a profesionálně.

Dobrou ilustrací našeho postoje může být i nejnovější rozhodnutí poroty prestižní Ceny Josefa Vavrouška, která udělila ocenění za dlouhodobý přínos Pavlu Bezouškovi, který pořad Nedej se! v roce 1992 spoluzakládal a od té doby nad ním aktivně drží ochrannou ruku. Česká televize však v roce 2023 vysílací rozsah celého bloku osekala na polovinu. Došlo tak k nejvýznamnějšímu omezení pořadu za poslední desetiletí.

Přidejte svůj podpis za Nedej se!

3,155 podpisy = 21% z cíle
0
15,000

Pokud chcete petici podpořit za svůj spolek, zašlete své vyjádření podpory a logo na esorg.org@gmail.com.

     


* Nezapomeňte podpis potvrdit v e-mailu, případně zkontrolovat Spam.
Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jedinečný v několika ohledech

Především žádný
podobný není.

Jako jediný televizní projekt se u nás systematicky věnuje ochraně životního prostředí ve všech podstatných souvislostech.

Jeho základem
je pečlivá odborná analýza

konkrétních environmentálních kauz či problémů a jejich srozumitelné podání veřejnosti.

Nebojí se mluvit o nepříjemných věcech a bourat mýty.

Jak napovídá jeho název, proslul svojí přímočarostí a nekompromisností.

Co chceme?

Aby se na obrazovky vrátil pořad Nedej se! alespoň v rozsahu, v jakém byl do konce roku 2022.

Do konce roku 2022 zahrnovalo Nedej se! tři týdenní pořady v rámci uceleného bloku v rozsahu 52 minut (Nedej se PLUS, Nedej se dokument, Občanské noviny). V roce 2023 byl pořad významně bez náhrady “ořezán”. Zcela zmizel dokumentární blok, který nadčasově rozšiřoval témata nad rámec aktuálních kauz. Premiérové díly Občanských novin jsou sníženy na polovinu a druhou polovinu tvoří jen reprízy z minulých let.

Enviropublicistika tak přišla o více než 50 % vysílacího času. Výše uvedené změny vnímáme jako zcela nelogický zásah do vysílání témat, jejichž význam nabírá na síle a palčivosti, ale zastoupení je v porovnání s ekonomickými a politickými tématy téměř okrajové.

Aby byl pořad Nedej se! vysílán ve vhodném, divácky atraktivním a hlavně ustáleném čase.

Jako pravidelní diváci pořadu nechápeme programový přístup České televize ve vztahu k pořadu Nedej se! a cítíme z něj jistý despekt. Vysílací čas pořadu je nevhodný a nestálý. Aktuálně jsou premiéry pořadu vysílány v neděli okolo poledne, reprízy pak v úterý kolem poledne a ve středu brzy ráno.

Nejednou se stalo, že pořad z nějakého důvodu byl z vysílacího času zcela vyřazen (například kvůli sportu). V některých případech dokonce zasahuje do vysílacího času nejsledovanějšího diskuzního pořadu České televize, Otázek Václava Moravce.

Aby environmentální témata dostala ve vysílacím čase obecně více prostoru.

V České televizi neexistuje jiný pořad, který by se systematicky a zodpovědně věnoval ochraně životního prostředí a občanské angažovanosti.

Přitom v době globálních klimatických změn a dramatického úbytku biodiverzity je žádoucí, aby se Česká televize životnímu prostředí věnovala častěji a podrobněji, např. v bloku ve zpravodajství, v diskusních pořadech, v reklamních blocích apod.

Tuto petici chceme na podzim 2023 předat Mgr. Janu Součkovi, který je od 1. 10. 2023 novým generálním ředitelem České televize. 

Petice přitom není namířena proti existenci a fungování tohoto nezastupitelného veřejnoprávního média, ale k tomu, aby publicistika věnovaná životnímu prostředí a ochraně přírody měla v České televizi své důstojné místo v odpovídajícím časovém rozsahu a v odpovídajícím stabilním vysílacím čase.

Co řekli o Nedej se!

Vladimír Just je český teatrolog a literární a divadelní kritik. Ve svých příspěvcích se kromě divadelní kritiky zabývá nezávislostí veřejnoprávní televize, problematikou odsunu Němců, česko-německými vztahy nebo uspořádáním NP Šumava.

Ivan Rynda je český sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Zabývá se zejména udržitelným rozvojem, ekonomikou a právem životního prostředí, globálními civilizačními problémy či vztahem médií a ekologie.

Miroslav Šuta je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista. Od roku 1990 působil postupně v několika nevládních ekologických organizacích. Působí jako nezávislý odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Jakub Hruška pracuje jako přírodovědec a pedagog zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod a lesů v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Přednáší na Univerzitě Karlově a je členem vědecké rady fakulty životního prostředí ČZU a panelu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj.

Zdroj videí 25 let pořadu NEDEJ SE | Zdroj textu Wikipedie.

Petiční výbor

Arnika
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Český svaz
ochránců přírody
Čmelák – společnost přátel přírody
Děti Země
ČSOP Ekologická servisní organizace

Podporují

Česká společnost
ornitologická
ČSOP JARO Jaroměř
ČSOP Morava
ČSOP Arion
Pestré Polabí
ČSOP Severní Čechy
ČSOP Hradec Králové
Třesina
Zelený dům Chrudim
Obchvat Třebíče
Justice for Nature
Hnutí DUHA
Hnutí Brontosaurus
Greenpeace
Šumava domovem
Permakultura CS
Společnost pro meziplanetární hmotu
Přírodovědný spolek Dobříš
Sousedský spolek Uhelná
Eurosolar
ClimaCare
Zalejme
Lipensko pro život
Příroda pro Mokrou
Občanské sdružení Olšina
Svoboda zvířat
Okrašlovací spolek Zdiměřice
Spolek T.G.M. novevrato.cz
Zelení
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu
Čmeláci plus
Chráníme stromy z.s. Pardubice

Podepsali

Nejnovější podpisy
3,155
Lenka Salplachtova
Brno 
Kvě 13, 2024
3,154
Milena Michalkova
Tachlovice 
Kvě 06, 2024
3,153
Jan Hrádek
Orlova 
Dub 28, 2024
3,152
Andrea Lněničková
Dolany nad Vltavou 
Dub 20, 2024
3,151
Milan Velich
Nasavrky 
Bře 05, 2024
3,150
Boďa Juska
Pardubice 
Úno 11, 2024
3,149
Jan Řehák
Heřmanův Městec 
Úno 10, 2024
3,148
martina vesela
Heřmanův Městec 
Úno 09, 2024
3,147
Hana Mifková
Heřmanův Městec 
Úno 08, 2024
3,146
Markéta Kozlovská
Sezemice 
Úno 07, 2024
3,145
Pavla Kožnarová
Veselí 
Úno 07, 2024
3,144
Tereza Machová
Heřmanův Městec 
Úno 07, 2024
3,143
Zdeňka Vávrová
Pardubice 
Úno 07, 2024
3,142
Lenka Špačková
Pardubice 
Úno 07, 2024
3,141
Josef Jedlička
Vyžice 
Úno 07, 2024
3,140
Tomáš Krásný
Heřmanův Městec 
Úno 06, 2024
3,139
Jarmila Šenkýřová
Pardubice 
Úno 06, 2024
3,138
Marie Nováková
Ostřešany 
Úno 06, 2024
3,137
Lenka Durchánková
Pardubice 
Úno 06, 2024
3,136
Lenka Štěpánková
Slatiňany 
Úno 06, 2024

Kontaktní osoby

Luboš Pavlovič (Arnika)
komunikace s médii

e-mail: lubos.pavlovic@arnika.org
tel.: 606 727 942

Martina Skohoutilová
komunikace se státními orgány a veřejností
adresa: Zlešická 1846, 148 00 Praha 4
e-mail: esorg.org@gmail.com
tel.: 722 215 664


Zástupci spolků petičního výboru: Luboš Pavlovič (Arnika), e-mail: lubos.pavlovic@arnika.org, RNDr. Jiří Řehounek (Calla), e-mail: RehounekJ@seznam.cz, Mgr. Jan Korytář (Čmelák), e-mail: jan.korytar@cmelak.cz, Miroslav Patrik (Děti Země), e-mail: deti.zeme@ecn.cz, Bc. Martina Skohoutilová (ČSOP ESORG), e-mail: esorg.org@gmail.com